Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Program füzet és az absztrakt kötet letöltése

Csütörtök, november 8.


19,00 - Szabó D. Zoltán: Borzas gödények a Duna-deltában (film)
19,30 - Fenesi Annamária: Ausztrália (diavetítés)
21,00 - beszélgetés egy közeli lokálban (Bulgakov kávézó; lásd a térképet)


Péntek, november 9.


Ülésvezető: Markó Bálint, Babeş-Bolyai TE, Kolozsvár

10,00 - Lendvai Ádám Zoltán, Olivier Chastel: Szaporodás és a stresszválasz modulációja: kísérletes tesztek a házi verébnél
10,20 - Szöllősi Eszter, Rosivall Balázs, Hasselquist Dennis, Török János: Szülői minőség és parazita fertőzöttség hatása az örvös légykapó (Ficedula albicollis) fiókák növekedésére
10,40 - Augustin Jacob, Blomqvist Donald, Szép Tibor, Szabó D. Zoltán, Wagner H. Richard: Páron-kívüli megtermékenyítésből származó genetikai előnyök hiánya a tojó partifecskéknél (Riparia riparia)

KÁVÉSZÜNET

11,20 - Bókony Veronika, Olivier Chastel, Lendvai Ádám Zoltán, Liker András: Szülői stressz és az utódok értéke: filogenetikai összehasonlító vizsgálat madarakon
11,40 - Rosivall Balázs, Szöllősi Eszter, Hasselquist Dennis, Török János: Érzékeny hímek: A fiókák növekedésének környezet és ivar függése

EBÉDSZÜNET

Ülésvezető: Lendvai Ádám, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

14,00 - Markó Bálint, Ferencz Beatrix, Sipos Botond, Wojciech Czechowski: Kiből lesz az ellenség? Szomszédságviszonyok egy Formica cinerea Mayr (Hymenoptera: Formicidae) populációnál
14,20 - Kis János: A kis Apolló-lepkék (Parnassius mnemosyne) erényöve
14,40 - Kiss Klára, Markó Bálint, Czekes Zsolt, Kocsis Beáta, Pál Anita: Formica exsecta (Hymenoptera: Formicidae) szuperkolónia hatása a hangyaközösségre

KÁVÉSZÜNET

15,20 - Kőrösi Ádám, Kis János, Örvössy Noémi, Kassai Ferenc, Peregovits László: A szürkés hangyaboglárka tojásrakása: mintázat és mechanizmus
15,40 - Nagy H. Beáta, Kövér Szilvia, Peregovits László, László Zoltán, Szállassy Noémi, Dévai György: Az egyedsűrűség hatása a mocsári szitakötő (Libellula fulva, Odonata: Libellulidae) hímjeinek viselkedésére
16,00 - Németh István, Szabó Éva, Bötkös Tamás, Altbäcker Vilmos: Klimatizált hibernáció
16,20 - Molnár Orsolya Rita, Bajer Katalin: Minőség, paraziták, territórium: háremnagyság a zöld gyíknál

KÁVÉSZÜNET

Ülésvezető: Rosivall Balázs, Eötvös Loránd TE, Budapest

17,00 - Zsarnóczai Szilvia, Vincze Krisztina, Török János, Hettyey Attila: Ragadozó-indukált fenotípusos válasz vizsgálata erdei béka (Rana dalmatina L.) korai életszakaszaiban I. Ragadozók veszélyessége és plaszticitás az embrionális szakaszban
17,20 - Vincze Krisztina, Zsarnóczai Szilvia, Török János, Hettyey Attila: Ragadozó-indukált fenotípusos válasz vizsgálata erdei béka (Rana dalmatina L.) korai életszakaszaiban - II. Plaszticitás és adaptív értéke a lárvális szakaszban
17,40 - Hettyey Attila: Szociális környezet és szexuális szelekció vizsgálata békáknál
18,00 - Vági Balázs, Hévizi Gergely, Török János, Hettyey Attila: A spermiumtartalékok, az ejakulátumméret és a megtermékenyítési siker változása ismételt párzások során a barna varangynál (Bufo bufo)
18,20 - Urszán Tamás János, Török János, Hettyey Attila: Lokális adaptáció magas pH okozta stresszhez szikes élőhelyekről származó barna ásóbékáknál (Pelobates fuscus)

19,30 - beszélgetés egy közeli lokálban (Bulgakov kávézó; lásd a térképet)


Szombat, november 10.


Ülésvezető: Hettyey Attila, Eötvös Loránd TE, Budapest

9,00 - Harnos Andrea, Csörgő Tibor, Kovács Szilvia, Nagy Krisztina, Kis Andrea: Hosszútávú madárgyűrűzési adatsorok elemzésének módszertani kérdései
9,20 - Miholcsa Tamás, Csörgő Tibor: Az éghajlatváltozás hatása a cserregő- és énekes nádiposzáta őszi vonulására
9,40 - Kovács Szilvia, Vili Nóra, Kalmár Lajos, Horváth Márton: A Kárpát-medencei parlagisas-populáció összehasonlító genetikai elemzése

KÁVÉSZÜNET

10,20 - Vágási I. Csongor, Pap Péter László, Tökölyi Jácint, Maák István, Barta Zoltán: A tollminőség varianciája széncinegénél (Parus major)
10,40 - Pap Péter László, Vágási I. Csongor, Czirják Á. Gábor, Negreán Andrea, Péter Erika, Barta Zoltán: Fotóperiódus által szabályozott védekezés a poszt embrionális fejlődés alatt mezei verebeknél
11,00 - Tökölyi Jácint, Barta Zoltán: A szaporítószervek méretének szabályozása az éves ciklus során madaraknál

KÁVÉSZÜNET

Ülésvezető: Kis János, Szent István Egyetem, Budapest

11,40 - Tóth Zoltán, Bókony Veronika, Lendvai Ádám Zoltán, Szabó Krisztián, Pénzes Zsolt, Liker András: Rokonság hatása a szociális táplálkozási stratégiák használatára házi verebeknél
12,00 - Barta Zoltán, John M. McNamara, Lutz Fromhage, Alasdair I. Houston: A kooperatív viselkedés kialakulása
12,20 - Liker András: A csapatméret és összetétel hatása táplálékszerzési problémák megoldási sikerére házi verebeknél
12,40 - Laczi Miklós, Hegyi Gergely, Cserepes T. Mihály, Michl Gábor, Rosivall Balázs, Török János: A hím örvös légykapók (Ficedula albicollis) fehér foltjainak spektrális tulajdonságai
13,00 - Szabó Krisztián, Szalmás Anita, Liker András, Barta Zoltán: Fészeklakó atkák adaptív gazda-elhagyó viselkedése és fészken belüli eloszlása háziveréb-fészekaljakban
13,20 - Barta Zoltán, Liker András, Pap Péter László: zárószó

EBÉDSZÜNET

16,00 - fakultatív városnézés idegenvezetővel
19,00 - beszélgetés egy közeli lokálban (Bulgakov Kávézó; lásd a térképet) Download the program sheets and abstract booklet

Thursday, 8th November


19.00 - Zoltán D. Szabó: Dalmatian pelicans in the Danube Delta (film)
19.30 - Annamária Fenesi: Australia (slideshow)
21.00 - informal conversation in a nearby café (Bulgakov Café; see the appended map)


Friday, 9th November


Organizer: Bálint Markó, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca

10.00 - Ádám Zoltán Lendvai, Olivier Chastel: Reproduction and modulation of the stress response: experimental tests in the house sparrow
10.20 - Eszter Szöllősi, Balázs Rosivall, Dennis Hasselquist, János Török: The effect of parental quality and parasite status on nestling performance in the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis)
10.40 - Jacob Augustin, Donald Blomqvist, Tibor Szép, Zoltán D. Szabó, Richard H. Wagner: Lack of evidence of genetic benefits from extra-pair fertilisations in female sand martins (Riparia riparia)

COFFEE BREAK

11.20 - Veronika Bókony, Olivier Chastel, Ádám Zoltán Lendvai, András Liker: Stress response and the value of reproduction: interspecific relationships in birds
11.40 - Balázs Rosivall, Eszter Szöllősi, Dennis Hasselquist, János Török: Males are sensitive: sex dependent environmental effect on offspring growth

LUNCH BREAK

Organizer: Ádám Lendvai, College of Nyíregyháza, Nyíregyháza

14.00 - Bálint Markó, Beatrix Ferencz, Botond Sipos, Wojciech Czechowski: Know you enemy! Neighbourhood structure in a Formica cinerea Mayr (Hymenoptera: Formicidae) population
14.20 - János Kis: Sphragis in the clouded Apollo buterfly (Parnassius mnemosyne)
14.40 - Klára Kiss, Bálint Markó, Zsolt Czekes, Beáta Kocsis, Anita Pál: The effect of Formica exsecta (Hymenoptera: Formicidae) supercolony on coexisting ant community

COFFEE BREAK

15.20 - Ádám Kőrösi, János Kis, Noémi Örvössy, Ferenc Kassai, László Peregovits: Egg-laying preferences of Maculinea alcon: pattern- and process-based approaches
15.40 - Beáta H. Nagy, Szilvia Kövér, László Peregovits, Zoltán László, Noémi Szállassy, György Dévai: The impact of population size on the behaviour of males of Libellula fulva (Odonata: Libellulidae)
16.00 - István Németh, Éva Szabó, Tamás Bötkös, Vilmos Altbäcker: Air-conditioned hibernation
16.20 - Orsolya Rita Molnár, Katalin Bajer: Individual quality, parasites, home-range: harem at the green lizard (Lacerta viridis)

COFFEE BREAK

Organizer: Balázs Rosivall, Eötvös Loránd University, Budapest

17.00 - Szilvia Zsarnóczai, Krisztina Vincze, János Török, Attila Hettyey: Phenotypic responses to the presence of predators during early life history of the agile frog (Rana dalmatina) - I. Dangerousness of predators and plasticity during the embryonic stage
17.20 - Krisztina Vincze, Szilvia Zsarnóczai, János Török, Attila Hettyey: Phenotypic responses to the presence of predators during early life history of the agile frog (Rana dalmatina) - II. Plasticity and its adaptive value during the larval stage
17.40 - Attila Hettyey: Social environment and sexual selection in frogs
18.00 - Balázs Vági, Gergely Hévizi, János Török, Attila Hettyey: Changes in sperm stores, ejaculate size and fertilization success over repeated matings in the common toad (Bufo bufo)
18.20 - Tamás János Urszán, János Török, Attila Hettyey: Local adaptation to pH-stress in common spadefoot toads (Pelobates fuscus) in sodic environments

19.30 - informal conversation in a nearby café (Bulgakov Café; see the appended map)


Saturday, 10th November


Organizer: Attila Hettyey, Eötvös Loránd University, Budapest

9.00 - Andrea Harnos, Tibor Csörgő, Szilvia Kovács, Krisztina Nagy, Andrea Kis: Methodological questions of the analysis of long term bird ringing data
9.20 - Tamás Miholcsa, Tibor Csörgő: The effects of climate change on the autumn migration of Sedge Warbler and Reed Warbler
9.40 - Szilvia Kovács, Nóra Vili, Lajos Kalmár, Márton Horváth: Comparative genetic analysis of the eastern imperial eagle (Aquila heliaca) population in the Carpathian basin

COFFEE BREAK

10.20 - Csongor I. Vágási, Péter László Pap, Jácint Tökölyi, István Maák, Barta Zoltán: Variation in feather quality in the Great Tit (Parus major)
10.40 - Péter László Pap, Csongor I. Vágási, Gábor Á. Czirják, Andrea Negreán, Erika Péter, Zoltán Barta: Photoperiodic modulation of immune defence during post-embryonic development in tree sparrows
11.00 - Jácint Tökölyi, Zoltán Barta: Modulation of the size of reproductive organs during the annual cycle in birds

COFFEE BREAK

Organizer: János Kis, Szent István University, Budapest

11.40 - Zoltán Tóth, Veronika Bókony, Ádám Zoltán Lendvai, Krisztián Szabó, Zsolt Pénzes, András Liker: Effect of relatedness on social foraging tactic use in House Sparrows
12.00 - Zoltán Barta, John M. McNamara, Lutz Fromhage, Alasdair I. Houston: The rise of cooperation
12.20 - András Liker: The effects of flock size and compostion on neophobia and problem solving in foraging house sparrows
12.40 - Miklós Laczi, Gergely Hegyi, Mihály T. Cserepes, Gábor Michl, Balázs Rosivall, János Török: Spectral features of depigmented plumage patches in male collared flycatchers (Ficedula albicollis)
13.00 - Krisztián Szabó, Anita Szalmás, András Liker, Zoltán Barta: Adaptive host-abandonment and within-brood distribution of nest mites in house sparrow broods before fledging
13.20 - Zoltán Barta, András Liker, Péter László Pap: closing words

LUNCH BREAK

16.00 - facultative sightseeing with guide
19.00 - informal conversation in nearby café (Bulgakov Café; see the appended map)